Profil školy - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Súkromná základná umelecká škola Trenčín
___________________________________________________________________________________________________________________


poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch. Pripravuje na štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním a na konzervatóriách, na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

S ZUŠ Trenčín má zriadené odbory: výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

Štúdium je prevažne organizované pre deti predškolského veku a pre žiakov základnej školy.

Môžu ho navštevovať i študenti stredných škôl a dospelí.

Príhovor riaditeľky školy
___________________________________________________________________________________________________________________


Vážení rodičia!

Je veľa dôvodov, prečo je dobré, ak Vaše dieťa navštevuje základnú umeleckú školu.

Rozvíjajú sa jeho tvorivé schopnosti, fantázia, umelecké zručnosti, ale i myslenie, city a emócie. Svoj voľný čas trávi zmysluplne, je chránené pred „nástrahami ulice“. Naše skúsenosti potvrdzujú, že deti navštevujúce ZUŠ sú v škole pohotovejšie, šikovnejšie a rozhľadenejšie. Možno práve umelecké vzdelávanie v detstve bude základom ich profesijnej orientácie v budúcnosti.

Výuka v našej škole kladie dôraz na zážitkovosť a radosť z tvorby, čo je pre psychickú vyrovnanosť Vášho dieťaťa veľmi dôležité. Kolektív spolužiakov s rovnakými záujmami mu dáva príležitosť získavať hodnotných priateľov.

Nádejní amatérski výtvarníci, tanečníci alebo herci!

Páči sa Vám, keď Vaši rovesníci „fantasticky“ tancujú rôzne tance, ktoré práve „letia“? Je úžasné, keď sa na Vaše obrazy a sošky chodia na výstavy pozerať ľudia a obdivujú ich! Je zábavné tvoriť a interpretovať hovorené slovo, ktoré zaujme divákov a vzbudí ich obdiv? Nájdete veľa nových kamarátov, s ktorými si máte čo povedať.

To všetko je možné získať, ak sa budete so záujmom venovať svojim umeleckým záľubám v našej škole.

Špecifikom našej školy je „ filozofia ísť za dieťaťom“ .Čo to znamená? Vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje priamo v tej škole, ktorú navštevujú. Dieťa netreba do našej školy vodiť, o to sa postarajú učitelia Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín , Novomeského 11.

Ambíciou školy je, aby odovzdávala žiakom a študentom všetky najnovšie trendy v umeleckom vzdelávaní. Zárukou toho sú najmä sústavne vzdelávaní pedagógovia. Škola je garantom odbornosti svojich učiteľov , ich kvality v metodickej práci so žiakmi.

PhDr. Mária Orichová, riaditeľka S ZUŠ Trenčín
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky