odbor - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výtvarný odbor
Výtvarný odbor ( VO )
___________________________________________________________________________________________________________________


Vyučovanie prebieha v predškolskom veku- prípravné štúdium (5-6 rokov), v školskom veku (6-13 rokov) a na strednej škole (od 14 rokov). Vyučovanie môžu navštevovať aj dospelí amatéri.

Žiaci kreatívne pracujú s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi. Dôraz je kladený na spontánnu tvorivú atmosféru v triede, tvorivé uvoľnenie. Radosť z aktívnej výtvarnej tvorby mladších žiakov sa postupne s pribúdajúcim vekom mení na cieľavedomú tvorivú prácu realizovanú klasickými i modernými výtvarnými technikami.

Prípravné štúdium


Predškolská výtvarná výchova je zameraná na hravé a spontánne výtvarné činnosti, ktorými dieťa objavuje výtvarné výrazové prostriedky, technické postupy a možnosti používania materiálov.

Dôraz je kladený na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa ( správne držanie ceruzky, štetca, nožníc, zvládnutie jednoduchých grafických tvarov a pod. ), je teda i predprípravou na písanie. Dieťa spoznáva a pomenúva farby, učí sa ich miešať. Modelovaním si rozvíja priestorovú predstavivosť.

Pracuje s rôznymi výtvarnými technikami ako je kresba, maľba, dekoratívne činnosti a modelovanie.

Vyučovanie prebieha v priestoroch materskej škôlky, ktorú dieťa navštevuje, alebo na elokovaných pracoviskách ZŠ Východná a ZŠ Na dolinách.

Základné štúdium sa delí na 1. a 2. stupeň.


1. stupeň ( 6-13 rokov )

V jednotlivých ročníkoch sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, textilné techniky, maľovanie na sklo, práca s papierom, práca s hrnčiarskou hlinou, počítačová grafika a základy dejín výtvarného umenia.

Dieťa je vedené k samostatnej tvorivej činnosti. Dĺžka štúdia je 9 rokov.

Pedagógovia pripravujú žiakov na talentové skúšky na stredné školy s umeleckým zameraním.

2. stupeň ( od 14 rokov )

Žiaci rozvíjajú výtvarné výrazové prostriedky a kompozíciu, môžu sa špecializovať na jednotlivé techniky podľa výberu a sú vedení k samostatnej tvorbe.

Skúsení pedagógovia pripravujú študentov na talentové skúšky na vysoké školy s umeleckým zameraním. Dĺžka vyučovacích blokov je daná učebnými plánmi pre ZUŠ schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Práce žiakov a študentov sú zverejňované na rôznych výstavách, prehliadkach a súťažiach. Všetky stupne výtvarného vzdelávania zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky