szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Gratulujeme k úspešnému umiestneniu našich mladých literátov v celoslovenskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského:

Natália Froľová - 1. miesto ( kategória poézia )
Peter Kepeňa - 3. miesto ( kategória próza )

Podrobnejšie pozri LDO - ocenenia..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
23. marec  2017 o  17,00 hod. kultúrne stredisko  HVIEZDA


ŠTUDIJNÝ PROGRAM na školský rok 2017/2018
___________________________________________________________________________________________________________________

Študijný program 2017/2018

Príjmacie skúšky vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom a literárno - dramatickom odbore 
___________________________________________________________________________________________________________________

Súkromná základná umelecká škola Trenčín Novomeského 11 pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2017/2018 na PRIJÍMACIE SKÚŠKY vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom a literárno - dramatickom odbore.

Vyplnenú prihlášku na štúdium a čestné vyhlásenie rodičom pre zber údajov pošlite na adresu školy alebo na e-mail orichova@gmail.com, alebo priamo odovzdajte vyučujúcemu počas prijímacích skúšok.

ŠKOLNÉ 2017-18

Číslo účtu školy, na ktoré treba zasielať školné v 2. polroku školského roku 2016/2017 je:
SK95 5600 0000 0006 7887 8001.

Vitajte na našich stránkach!
___________________________________________________________________________________________________________________


Pridajte si nás na Facebook 


Vaše dotazy:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky